Formulieren

Informatie Qualizorg PDF

Clienttevredenheidsenquête

Documentatie en Artikelen

Protocol Kinderoefentherapie binnen een
onderwijssetting 2014 versie 1.0 PDF

Algemene folder klachtenregeling PDF

Informatiemap Kinderoefentherapie Zeeland .doc

Hulpwijzer voor kinderen met lichte motorische achterstanden PDF

Signaallijst motoriek voor leerkrachten basisonderwijs PDF

Artikel: Oefentherapie bij scoliose PDF

Artikel: Zorgplan motoriek bij kleuters PDF

Artikel: Rompbalans en Tekenen (Engels) PDF

Artikel: Overwegingen omtrent de pathogenese van... PDF

Artikel: Vestibulaire stimulatie als therapievorm PDF

Artikel: Dit doet whatsappen met je lijf URL