Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De therapie is gericht op het opheffen of verminderen van een onjuist of niet leeftijdsadequaat houdings- en bewegingspatroon. Hiervoor maken wij gebruik van sensomotorische therapie: sensoriek houdt in het opdoen van (evenwichts-, tast-, auditieve of visuele) prikkels en motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen als rollen, grijpen, zitten, staan, lopen en springen.

Sensomotorische ontwikkeling

De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. De kinderoefentherapie heeft als doel om de motorische ontwikkeling zowel kwantitatief als kwalitatief op een leeftijdsadequaat niveau te verkrijgen en dit zo goed mogelijk in te trainen en te automatiseren rekening houdend met het kind en zijn mogelijkheden (evt. ASS, ADHD, gedragsproblemen, etc.)

sensomotorische-ontwikkeling