Schooljaar 2015/2016

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk via:
- Online formulier
- Telefoon 06-21213343 of 06-48172182: maandag-vrijdag 8:00-19:30
- E-mail: info@kinderoefentherapiezeeland.nl of info@kotz.nl
- Via de leerkracht van uw kind en met toestemming van de huisarts.

Intake

Voor intake is van belang:
- Verwijzing huisarts of specialist
- Polis zorgverzekering (kopie)
- Identiteitspapieren (kopie)
- Ingevulde vragenlijst motoriek voor ouders | download hier de PDF's
- Ondertekende akkoordbevestiging, toestemming vertrouwelijke informatie kind, verklaring betaling.

Vergoeding

- Voor kinderen met een niet- chronische aandoening van 0-18 jaar worden de eerste 18 behandelingen voor Kinderoefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Daarna wordt er overgegaan op het aantal vergoedingen van de aanvullende verzekering.

- Voor Kinderen met een chronische aandoening van 0-18 jaar worden alle behandelingen voor Kinderoefentherapie vergoed vanuit de basis verzekering van de zorgverzekeraar.

- Om de behandelingen kinderoefentherapie op school vergoed te krijgen, is een verwijzing van een arts, zoals huisarts, noodzakelijk.

- Verder geldt dat de vergoeding van kinderoefentherapie bij een chronische aandoening de verwijzing van een specialist dient te komen, zoals kinderarts, revalidatie-arts of orthopeed.

- Indien u niet verzekert bent dient u de kosten zelf te betalen. Een tarievenlijst kunt u inzien bij de Kinderoefentherapeut.

Meer informatie over de vergoeding van kinderoefentherapie kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Kleding/schoeisel

- Indien van belang voor de therapie kan het mogelijk zijn dat een onderzoek of behandeling in ondergoed of korte broek met hemd zal plaatsvinden. Indien dit met regelmaat zal geschieden wordt dit tijdig aangegeven.

- De behandelruimte is betreedbaar met schoeisel buiten gedragen, mits deze schoon zijn. 

Rapportage

- Verslaglegging over de gegevens gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Aan het begin van de behandeling, na onderzoek, tussentijds (bij langdurig iedere 6 maanden) en aan het einde van de behandelreeks zal er altijd een verslag naar u, de (huis)arts en school gaan, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

Verlies

- Kinderoefentherapie Zeeland is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de patiënt. De patiënt is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van de therapeut tijdens de behandeling.

Lenen

- Het lenen van oefenmateriaal wordt vrijwillig door de Kinderoefentherapeuten gedaan om uw kind positief te stimuleren en te helpen. Bij teruggave, graag alles schoon, zodat het materiaal nadien nog goed kan worden gebruikt.

Vervolg rapportage

- Indien er tussentijds een controle nodig is bij een arts dan wordt er een verslag gemaakt of telefonisch overlegt.
- Een verslag naar aanleiding van een onderzoek wordt altijd besproken met de ouders. 

Afmelding

- Afzegging door cliënten geschied via school of via de Kinderoefentherapeut (telefonisch of mail). Er worden geen kosten aan verbonden. De behandeling zal indien mogelijk worden ingehaald op een andere datum. - Betalingsvoorwaarden worden gehanteerd volgens de richtlijn van onze beroepsvereniging VvOCM.

Reacties/Klachten

- Heeft u een klacht of reactie over uw Kinderoefentherapeut, meld dit dan. Indien u een klacht niet persoonlijk op kan lossen kunt u contact opnemen met het IKG (zie folder). U kunt altijd vrijwillig het formulier “melden klantenreacties” invullen (zie map praktijk) en inleveren bij uw Kinderoefentherapeut. Wij danken u alvast voor uw reactie.

BSN

- Wij zijn verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs. Daarnaast zijn wij verplicht het BSN te vermelden op alle correspondentie.

Enquête

- Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren. Dit geschied middels een online vragenlijst uitgezet door qualizorg.

Indien u vragen heeft kunt u deze persoonlijk, telefonisch, via mail of het contactschriftje stellen.

Naam praktijk: Praktijk voor Kinderoefentherapie Zeeland
Hoofdadres: Grevelingenstraat 10
Postcode: 4335 XG
Plaats: Middelburg
E-mailadres: info@kinderoefentherapiezeeland.nl
Inschrijfnummer Kwaliteitsregistratie Paramedici 19901073894 en 49906590894

Klachtenregeling Kinderoefentherapie Zeeland: download PDF| DOCX

Ingangsdatum prijslijst: 01-01-2013

Prestatiebeschrijving | Prijs

  • Zitting oefentherapie Cesar / Mensendieck € 28,-
  • Zitting kinderoefentherapie € 40,-
  • Screening € 10,-
  • Intake en onderzoek na screening € 28,-
  • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 52,-
  • Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport € 27,50
  • Toeslag voor uitbehandeling € 16,50
  • Niet nagekomen afspraak € 30,-
  • Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 27,50