Behandeling

Tijdens de behandeling oefent de kindertherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs, waardoor het kind (weer) plezier in heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen. In het belang van uw kind, verwachten we als vanzelfsprekend een actieve houding in het contact met de therapeut. Dit door geregeld bij de behandeling aanwezig te zijn en/of contact te hebben/onderhouden via telefoon/e-mail/WhatsApp.

Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. We hebben dan ook veel verschillende spelmaterialen en spelvormen tot onze beschikking om het kind de vaardigheden spelenderwijs aan te leren. Hierbij kan gedacht worden aan: evenwicht zoals omrollen, staan op 1 been. Het trainen van spierkracht om te komen tot hinkelen. Spiercoördinatie en complexe vaardigheden als het touwtje springen, veters strikken en het schrijven. Vaardigheden waarbij de ooghandcoördinatie centraal staat. Hierbij kan gedacht worden aan balvaardigheid, knippen en fijne motoriek.