Evenwicht

Na aanmelding met of zonder verwijzing van (huis)arts wordt een motorisch onderzoek en observatie afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn:

 • evenwicht (basismotoriek en statisch evenwicht)
 • grove motoriek (enkelvoudige en complexe vaardigheden)
 • balvaardigheid
 • fijne motoriek
 • ooghandcoördinatie
 • schrijfmotoriek
 • lichaamsschema en ruimtelijke oriëntatie
 • houdingsonderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag en dit wordt besproken met ouders/verzorgers. Met instemming van de ouders/ verzorgers kan de behandeling worden gestart.

Verschillende motorische testen staan tot onze beschikking zoals:

 • Movement ABC2-test, leeftijd van 3 tot en met 16 jaar
 • SOS2: systematische opsporing van schrijfmotorische problemen bij kinderen in leeftijd van 6 tot 12 jaar
 • VMI Beery: screening naar visuo-motoriek, leeftijd van 3 tot 18 jaar
 • KOEK: observatie-instrument ter beoordeling van de kwaliteit van fijnmotorische vaardigheden van kleuters in leeftijd van 5 en 6 jaar
 • Motorische observatie van opleiding Kinderoefentherapie voor de kwaliteit van het bewegen
 • Houdings- en bewegingsonderzoek volgende de oefentherapie Cesar
 • FSM; Funtionele spierkracht meting
 • Sensory Profile, oudervragenlijst om de Sensorische prikkelverwerking in kaar te brengen
 • VST; voorbereidende schrijftest
 • Gentse Evenwichts test
 • GHB, grafomotorische test
 • KTK, Kurper koordination test kinder; voor de grove motoriek